דבורים

האם התמונה הזו היא תקריב אמיתי של פניה של דבורה?

בינה מלאכותית הקשתה מאוד לדעת מה אמיתי או מזויף.