CDC

האם CDC העלה את רמת ה'חשיפה הקטלנית' של ויניל כלוריד ימים לפני ירידת רכבת אוהיו?

'אני לא חוקר קונספירציה', אמר ציוץ אחד, 'אבל למה ה-CDC עדכן את הפרופיל שלהם עבור ויניל כלוריד 11 ימים לפני התרסקות הרכבת באוהיו?'

האם בית ספר בבוסטון הפיץ 'סקר מפורש' על מין אוראלי לחטיבות הביניים?

המחלוקת אופפת את סקר התנהגות הסיכון לנוער ארוך השנים של ה-CDC.

לא, ה-CDC לא אישר את השימוש בסמים חזקים על ידי 'גברים שרוצים להניק'

גם נשים סיסג'נדריות וגם נשים טרנסג'נדריות השתמשו בדומפרידון, תרופה שאינה מאושרת בארה'ב, כדי לגרום להנקה.