ביצים

האם הונחו מנעולים נגד גניבה על קרטוני ביצים במהלך מחסור בינואר 2023?

לא ברור לנו אם יש כל כך הרבה גנבי ביצים פוטנציאליים עם ידיים יציבות מספיק כדי להתחמק מזה.

ציוץ מתיימר להשוות את מחירי הביצים והגז עם ינואר 2020

הנה העובדות.