בית משפט עליון

האם קלרנס תומס אמר 'אלוהים רק יודע איפה אני אהיה' בלי אפליה מתקנת?

ציטוט מנאום בינואר 1983 של יו'ר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הוסר מהקשרו במשך עשרות שנים.