אבות מייסדים

האם בנג'מין פרנקלין רצה טורקיה, לא נשר קירח, על החותם הגדול של ארה'ב?

הנשר הקירח 'הוא ציפור בעלת אופי מוסרי רע', כתב פעם האב המייסד.

מי אמר 'מרד לעריצים הוא ציות לאלוהים'?

הציטוט יוחס הן לתומס ג'פרסון והן לבנג'מין פרנקלין. יתכן שאף אחד לא עלה על זה בעצמו.