בתי סוהר

האם אלו תמונות אמיתיות של ר' קלי עושה הופעות בכלא?

הזמר נידון לעשרות שנות מאסר בגין עבירות מין של ילדים.