9/11

האם רון דה-סנטיס צפה בהאכלה בכוח של גואנטנמו כ-JAG של הצי?

לבקש בהירות לגבי מעורבותה של דסנטיס בהאכלה בכפייה היא שאלה הוגנת בהחלט.