11 בספטמבר

האם נוסטרדמוס חזה את התקפות ה -11 בספטמבר?

שמועה: נוסטרדמוס חזה את ההתקפות על סחר העולמי ב -11 בספטמבר.

אלפי ישראלים נעדרו מה- WTC בתאריך 11 בספטמבר?

האם 4,000 ישראלים נשארו בביתם מהעבודה במרכז הסחר העולמי ב -11 בספטמבר?